Hagearbeid

Eide skog og hage har lang erfaring med utførelse av hagearbeid. Vi har generelt vedlikehold hos faste kunder gjennom hele året.

 

Gressklipping
Eide skog og hage utfører gressklipping etter avtale, og har faste kunder som vi jevnlig klipper plenen hos. Vi står for alt av utstyr som trengs for å utføre jobben.

Krattklipping
Har hagen din grodd igjen av tjukt kratt, har vi kraftige ryddesager til å fjerne dette. Vi kan kjøre avfallet bort, eller flise det opp på stedet. 

Hekk-klipping
Vi klipper alle typer hekker og har både korte og lange hekksakser. Om nødvending kan lift benyttes.  

Hageplen
Eide skog og hage lager plen etter kundens ønske. Vi kan så selv eller leverer ferdigplen av god kvalitet. 

Plenlufting
Er plenen full av mose og dårlig drenert, kan plenlufting være en god løsning. Med plenlufting fjernes mosen, og gresset står igjen. Ved behov ettersåes plenen.

Vaktmestertjeneste
Vi utfører generelt vedlikehold av grøntarbeid og eiendom, rydding og bortkjøring av avfall.

Høytrykkspyling
Vi utfører spyling av uteområder, både store og små.

Beplantning
Eide skog og hage har samarbeid med et lokalt hagesenter, og kan legge en plan for beplanting av hagen din. Alt fra enkle planter og hekker til komplett hage.

Drenering
Har du problemer med overvann i hagen eller på eiendommen din - har vi utstyr til å hjelpe deg. Vi kan lage grøfter og veiter for å føre vannet ned i grunn. 

Sprøytevernmidler
Har du problemer med ugress som stadig kommer igjen har vi autorisasjon i sprøytevernmidler.