Salg

Vedsalg

Henger lass med blandingsved - 1000 kroner

Henger lass med bjørkeved - 1200 kroner

60 Liter sekk - Bjørkeved 75 kroner

60 Liter sekk - Blandingsved 65 kroner

All ved er under 20 % fuktighet. 

Tilkjøring etter avtale mot tillegg i prisen.

 

 

Prisliste masser levert kunder

        Type masse levert                              Sund/Fjell                       Øygarden/Bergen

Grus pr lass (0-11,0-16,0-32)                    3000,- ex mva                      3300,- ex mva         

Singel pr lass (8-11,11-16)                       3000,- ex mva                      3300,- ex mva

Pukk pr lass (16-32,16-64,32-64)               3000,- ex mva                      3300,- ex mva

Kult pr lass (32-150)                                2800,- ex mva                     3100,- ex mva

Stein pr lass grovsortert                           1900,- ex mva                     2200,- ex mva

Myrjord pr lass grovrenset                        1900,- ex mva                      2200,- ex mva

Soltert jord pr lass Tromlet/renset              3000,- ex mva                     3300,- ex mva